Klachten

Klachtenbeleid

Bij klachten, problemen en/of vragen over uw kind(eren) verwachten we dat ouders deze in eerste instantie direct bij de verantwoordelijke persoon aankaarten. Mochten ouders er op deze manier niet uit komen, dan bestaat het volgende escalatie model:

  1. Ouders wenden zich bij klachten, problemen en/of vragen over hun kind(eren) in eerste instantie aan de groepsleerkracht.
  2. Ouders nemen contact op met de schoolleiding. De schoolleiding is de directe leidinggevende van de leerkrachten. Tevens is de schoolleiding verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het onderwijsinhoudelijke programma en organiseert de schoolleiding de dagelijkse gang van zaken op de school.
  3. Ouders nemen contact op met het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke van de school.

Indien bovenstaande stappen zijn doorlopen en de kwestie nog steeds niet bevredigend is opgelost, kunnen ouders ervoor kiezen contact op te nemen met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Het NOB heeft nauwe contacten met de onderwijsinspectie en besluit over de subsidie van de school. De klachtenregeling van het NOB is te vinden door bij www.stichtingnob.nl te zoeken naar de term “klachtenregeling”, of via volgende link.