Ouderraad

Welkom bij de ouderraad!


Karlien, Marc & Linde

Samenstelling

Marc van Laer, voorzitter (tot schooljaar 2020-2021)
Linde Zelissen, vertegenwoordigster: 0680 1480017
Karlien Hess, vertegenwoordigster: 0650 5132856

We zijn bereikbaar via onze telefoonnummers of via ouderraadgraz@gmail.com.

Belangrijkste taken

  • Spreekbuis voor de ouders richting school 
  • Klankbord voor school bij nieuwe ideeën
  • Financiële controle
  • Ondersteuning bij het organiseren van de cultuuractiviteiten
  • Inbrengen van nieuwe ideeën voor de school/activiteiten

Wij verheugen ons op vrijwilligers, die willen meehelpen bij het organiseren van activiteiten, zonder actief ouderraad lid te zijn.

Vragen, tips, opmerkingen en ideeën zijn natuurlijk van harte welkom!