Ouderraad

Welkom bij de ouderraad!


Karlien, Marc & Chantal

Samenstelling

Marc van Laer, voorzitter: 0664 9634717
Chantal Höll, vertegenwoordigster bovenbouw: 0677 62873874
Karlien Hess, vertegenwoordigster onderbouw: 0650 5132856

We zijn bereikbaar via onze telefoonnummers of via ouderraadgraz@gmail.com.

Belangrijkste taken

  • Spreekbuis voor de ouders richting school 
  • Klankbord voor school bij nieuwe ideeën
  • Financiële controle
  • Ondersteuning bij het organiseren van de cultuuractiviteiten
  • Inbrengen van nieuwe ideeën voor de school/activiteiten

Wij verheugen ons op vrijwilligers, die willen meehelpen bij het organiseren van activiteiten, zonder actief ouderraad lid te zijn.

Vragen, tips, opmerkingen en ideeën zijn natuurlijk van harte welkom!