Absentie

Absentiebeleid

Er wordt verwacht dat leerlingen vanaf 15.50u op maandag binnenstromen en tot 18.00u aanwezig zijn zodat de twee lesuren daadwerkelijk effectieve lesuren zijn. De leerling moet minimaal 80% van de aangeboden lesuren aanwezig zijn. Bij onvoldoende vooruitgang als gevolg van absentie, zal er overleg plaatsvinden met de ouders/verzorgers. In principe is het alleen toegestaan een les te missen in geval van ziekte of andere dringende redenen.

Mocht uw kind niet aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij u om de schoolleider en/of de leerkracht van uw kind daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Het telefoonnummer en e-mail adressen kunt u vinden onder contact.