Achtergrond

Het initiatief van de Nederlandse school Steiermark is ontstaan uit de vereniging Steierdutchies. Hoe dat precies is gegaan leest u hier.

2014 – Start Steierdutchies

Al langere tijd bestond het idee bij Michiel Hijma en Vincent Tieleman om een bijeenkomst voor Nederlanders in de Steiermark te organiseren. Achtergrond daarbij was dat ze, hoewel ze in 2014 inmiddels zelf al 3 jaar in de Steiermark woonden, vrijwel geen andere Nederlanders ontmoetten of kenden. Een kort telefoontje met honorair consul Martin Piaty in Graz leverde op dat ook hij op zoek was naar Nederlanders die dergelijke bijeenkomsten weer wilden organiseren. Er vond een gesprek op het consulaat plaats en de eerste activiteit werd al snel georganiseerd: koningsdag 2014 op de Schlossberg in Graz. Met zo’n 30 deelnemers was het een mooie opkomst voor het eerste evenement. Michiel trok zich terug, maar Vincent besloot door te gaan en de start van een reeks activiteiten voor Nederlanders in de Steiermark was een feit. Activiteiten werden vanaf dat moment onder de noemer “Steierdutchies” georganiseerd.

2015 – Initiatief Nederlandse les

Begin 2015 was de eerste nieuwjaarsborrel en op 1 mei vond, met hulp van een groep vrijwilligers, de eerste grote koningsdag plaats in de Marienbräu in Hart bei Graz. Er werden traditionele Hollandse spelen georganiseerd en er was een mooi buffet. Tijdens het feest stapte Natalie Posthumus naar voren en vroeg of er onder de Nederlanders wellicht interesse was voor Nederlandse les. Indien er voldoende interesse zou zijn, zou er immers subsidie vanuit de Landesschulrat Graz georganiseerd kunnen worden. Helaas bleek er te weinig interesse om voor de subsidie in aanmerking te kunnen komen en het initiatief werd op ijs gelegd. Een ander initiatief kwam wel van de grond: in november en december 2015 werd met hulp van Vincent, Natalie en Deirdre List voor het eerst Sinterklaas (met zwarte Piet) door de Steierdutchies in Graz gevierd.

2016 – Groei Steierdutchies

Met de komst van Deirdre en Natalie ontstond er een stabiel team waarmee, met aanvulling van een wisselende groep vrijwilligers, de activiteiten in naam van de Steierdutchies werden georganiseerd. Jaarlijks terugkerende evenementen waren inmiddels de nieuwjaarsborrel, koningsdag (op de nationale feestdag 1 mei), de officiële sinterklaasintocht en het sinterklaasfeest. Door mond-tot-mond reclame, publicaties in lokale kranten en sponsoring van grote Nederlandse bedrijven als ING en KLM groeide de bekendheid van de Steierdutchies. Het werd noodzakelijk grotere locaties te zoeken (tot wel 100 personen) en zelfs die bleken niet altijd toereikend. Onze ambassadeur Marco Hennis uit Wenen vereerde ons op koningsdag met een bezoek en informeerde of we geen interesse hadden om, net als in Wenen, een Nederlandse school op te zetten.

2017 – Werkgroep Nederlandse les

Door de gegroeide interesse in de activiteiten van de Steierdutchies en met de opmerking van Marco Hennis in gedachten ontstond wederom het idee om de interesse in Nederlandse les te inventariseren. Er werd aan het begin van het jaar een enquete gehouden en dit keer bleek er wel voldoende interesse te zijn! Helaas hadden we geen Nederlandse leerkrachten in ons netwerk, maar we hoefden slechts tot koningsdag te wachten totdat Ankelien van den Brink ten tonele kwam en aanbood de lessen op zich te nemen. Alles viel op zijn plek en er werd een werkgroep met Vincent, Natalie, Deirdre, Ankelien en de Oostenrijkse Martina Hofmeijer opgericht om het initiatief door te pakken. Met de werkgroep vond een zorgvuldige afweging tussen verschillende oprichtingsmogelijkheden plaats: (1) dependance van de Nederlandse school in Wenen, (2) nieuwe school met ondersteuning van de Landesschulrat in Graz (3) nieuwe school op eigen initiatief. De voorkeur ging uit naar optie (2), omdat we dan zelfstandig konden opereren en maatwerk aan Nederlanders in de Steiermark (met toch een andere behoefte dan die in Wenen) zouden kunnen leveren.

2018 – Start Nederlandse school Steiermark

Begin 2018 vroegen we zoveel mogelijk Nederlandse gezinnen zich bij de Landesschulrat te melden, maar helaas hadden we niet genoeg leerlingen van eenzelfde leeftijdsgroep die in eenzelfde gebied woonden. Gelukkig was er in 2018 in Nederland wél weer subsidie beschikbaar voor Nederlandse taal- en cultuurscholen in het buitenland. Dit was verbonden met strenge voorwaarden, maar dat paste goed bij het professionele karakter dat we altijd al voor de school voor ogen hadden. De werkgroep stapte over op deze vierde oprichtingsmogelijkheid met ondersteuning door de Stichting NOB in opdracht van het ministerie van OCW en verdeelde de taken: schoolleiding/leerkracht midden/bovenbouw (Ankelien), leerkracht onderbouw (Deirdre), voorzitter bestuur (Vincent), secretaris/vice-voorzitter bestuur (Natalie) en de penningmeester (Martina). Na een intensieve periode van voorbereiding, samenwerking met het NOB en afstemming met de ouders vonden de inschrijvingen voor het schooljaar 2018/2019 in juli plaats. Het bleef tot het eind spannend of er voldoende aanmeldingen binnen zouden komen, maar met 25 kinderen werd het minimum van 20 kinderen ruimschoots gehaald. In augustus volgde de oprichting van de “Stichting Nederlandse school Steiermark” en de aansluiting bij het NOB. In september werden de eerste lessen gegeven. De “Nederlandse school Steiermark” was geboren!

 

Werkgroep Nederlandse les en oprichters van de Nederlandse school Steiermark: Deirdre List, Martina Hofmeijer, Ankelien van den Brink, Natalie Posthumus en Vincent Tieleman