Kosten

De inschrijfkosten voor nieuwe leerlingen (inclusief intake gesprek met de betreffende leerkracht) bedraagt eenmalig € 50,- per leerling.

Ouderbijdrage

De Nederlandse school Steiermark ontvangt subsidie van het minsterie van OCW, via de stichting NOB. Met inachtneming van de subsidie, bedragen de ouderbijdrages voor het schooljaar 2023/2024 per gezin:

  • Voor het 1e kind EUR 625
  • Voor het 2e kind EUR 525
  • Vanaf het 3e kind EUR 425 per kind

Deze ouderbijdrages gelden voor kinderen van 4 t/m 14 jaar uit de Europese Unie, mits Nederlandstalig.