Kosten

De inschrijfkosten voor nieuwe leerlingen (inclusief intake gesprek met de betreffende leerkracht) bedraagt eenmalig € 50,- per leerling.

Ouderbijdrage

De Nederlandse school Steiermark ontvangt subsidie van het minsterie van OCW, via de stichting NOB. Met inachtneming van de subsidie, bedragen de ouderbijdrages voor het schooljaar 2020/2021 per gezin:

  • Voor het 1e kind EUR 570
  • Voor het 2e kind EUR 470
  • Vanaf het 3e kind EUR 370 per kind

Deze ouderbijdrages gelden voor kinderen van 4 t/m 14 jaar (leeftijd per 1 oktober) uit de Europese Unie, mits Nederlandstalig.

Voor alle anderen kinderen gelden volgende ouderbijdrages:

  • Voor het 1e kind EUR 840
  • Voor het 2e kind EUR 740
  • Vanaf het 3e kind EUR 640 per kind